English below!

Beste deelnemers en geïnteresseerden voor de All Terrain Survival Challenge 2023, Helaas hebben wij een treurige beslissing moeten nemen als organisatie. Door een te laag aantal deelnemers op dit moment, hebben wij ons go/no go moment voor het laten doorgaan van de run niet gehaald. Hierdoor zien wij geen andere optie dan dit jaar de Survivalrun te annuleren. Wij vinden dit erg jammer en wij gaan evalueren waarom het dit jaar niet gelukt is. Alle al ingeschreven deelnemers hebben bericht gekregen dat zij hun geld terugkrijgen.

De organisatie is van plan de survivalrun van 2024 wel door te laten gaan en te leren van dit jaar. We komen sterker terug! De datum wordt snel bekend gemaakt. Deze beslissing heeft verder geen invloed op onze jaarlijkse adventure race in september, deze gaat gewoon door! Als jullie vragen hebben kunnen jullie een email sturen naar inschrijven@outdoorchallenge.nl

English

Dear participants and interested parties for the All Terrain Survival Challenge 2023, Unfortunately, we had to make a sad decision as an organization. Due to a too low number of participants, we have not achieved our go / no go moment for continuing the run. As a result, we see no other option than to cancel the survival run this year. We think this is a pity and we will evaluate why it did not work out this year. All already registered participants have been notified that they will receive a refund.

The organization intends to continue the survival run of 2024 and to learn from this year. We will come back stronger! The date will be announced soon. This decision has no further influence on our annual adventure race in September, it will continue! If you have any questions, you can send an email to inschrijven@outdoorchallenge.nl

De All Terrain Survival Challenge wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:
SSCE
Simac
Stehven
WPIT
HPL
HT
TUE
UFE